bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening – En ekonomisk förening

30.03.21

I Sverige bor cirka 20.5% av befolkningen i bostadsrätter. De som bor i bostadsrätter äger egentligen en del av en större bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att upplåta lägenheter av flerbostadshus eller småhus.

Bostadsrättsföreningar

Bor i en bostadsrätt ingår du automatiskt i bostadsrättsföreningen eller brf som det också kallas. En av dem viktigaste konsekvenserna av att vara en del av en bostadsrättsförening är att ditt ansvar är större i jämförelse med om du till exempel skulle bott i en hyresrätt. Som boende i hyresrätt är det nämligen hyresvärden som har det huvudsakliga ansvaret för husets in- och utsida.

Som bostadsrättsägare ansvarar istället du för interiören av din lägenhet. Behöver golv, väggar eller badrum renoveras, är det du som ansvarar för detta. Samma ansvar ligger på bostadsrättsägaren ifall det skulle uppstå problem med lägenhetens vitvaror, till exempel kylskåp eller spis. Skulle det däremot vara problem med någonting utanför lägenheten, till exempel husets fasad eller dess tak är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig.

Bostadsrättsföreningen tar som regel ut en månadsavgift från de boende. Avgiften tas ut för att täcka de löpande kostnaderna som underhållskostnader av fastigheten. Även lånekostnader och renoveringskostnader betalas med hjälp av denna avgift. Beroende på hur dessa kostnader förändras kan avgiften både höjas och sänkas.

Bostadsrättsföreningens styrelse

I en bostadsrättsförening måste det finnas en styrelse. Denna styrelse beslutar om saker kopplade till det dagliga underhållet av fastigheten men också större beslut som omfattande investeringar. Många av uppgifterna går att köpa in från företag som arbetar med fastighetsförvaltning. För att bostadsrättsföreningen skall behålla sitt värde är det viktigt att fastigheten tas om hand på ett bra sätt.

Genom att engagera sig i styrelsen som ledamot eller suppleant har du chansen att få vara med och påverka vilka beslut som tas. Om du inte vill engagera dig i styrelsen, kan du lämna in en motion eller delta vid styrelsens årsmöte för att göra din röst hörd.

Fördelar med att bo i bostadsrätt

För dig som bor i en bostadsrätt finns det vissa fördelar att ta del av. Som vi skrivit tidigare behöver du som bostadsrättsägare inte betala någon fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Du behöver inte heller tänka på pantbrev eller lagfart om du flyttar till en bostadsrätt. Vad detta innebär är att du behöver betala mindre avgifter om du väljer att flytta till en bostadsrätt än ett småhus.

Viktigt att hålla koll på

Vad som är viktigt att vara medveten om när det gäller bostadsrättsföreningar är att de ofta är belånade. När du köper en bostadsrätt köper du in dig i bostadsrättsföreningen och blir samtidigt indirekt en delägare av föreningens lån. En bostadsrättsförenings lån kan påverka hur mycket du betalar i bostadsrättsavgift, höga lån innebär höga räntekostnader och en högre avgift.

Nybyggda bostadsrättsföreningar är ofta högt belånade då företaget som bygger huset använder bostadsrättsföreningens möjlighet att ta lån som en källa till finansiering. På grund av detta kan det vara bra att tänka på att om det sker förändringar räntehöjningar, kan också din bostadsrättsavgift höjas betydligt.

Vad är ett flerbostadshus?

Ett flerbostadshus är en byggnad med flera bostäder under samma tak. De flesta hus i stadskärnor är flerbostadshus.

Vad är ett småhus?

Småhus är enskilda byggnader som är avsedda för ett hushåll. Villor, radhus och fritidshus klassas alla som småhus.

Vanligt ställda frågor