Hur mycket får jag låna?

Hur mycket får jag låna?

29.10.20

Det är inte lätt att köpa en bostad och kraven är många. Den första frågan som ofta ställs är just: hur mycket får jag låna? Svaret på det kommer visa vart och hur stor bostad du kan köpa.

Omständigheter att ta hänsyn till för att besvara, hur mycket får jag låna?

Det finns inget enskilt enkelt svar på den frågan. Vad det innebär är att du som bolånetagare måste hålla kolla på flera olika faktorer. Kort sammanfattat är behövs det en handpenning och en betalningsförmåga. Kruxet är att det inom dessa två begrepp finns ytterligare krav som måste uppfyllas.Nedan presenteras de viktigaste komponenterna för att kunna pussla ihop ett svar på frågan.

Hur mycket behövs i kontantinsats?

För att du ska kunna köpa en bostad måste du ha kontantinsatsen färdig. Du måste därför ha minst 15 procent av bostadens värde i egna pengar då den maximala belåningsgraden är 85 procent. Vanligast används pengar från en tidigare bostadsförsäljning eller ihop sparade pengar till denna insats.

Kontantinsatsen bör inte misstas för handpenningen. Handpenningen betalar du till den förre ägaren när bostadskontraktet är signerat. Storleken på handpenningen uppgår normalt till 10% av slutpriset. Du måste alltså därefter betala resterande 90%, handpenningen blir en form av säkerhet för säljaren att du sedan genomför köpet.

Övriga lån

Har du andra lån så kan detta påverka beslutet hos banken. Exempel på lån som påverkar är billån, kreditkort eller övriga blancolån (lån utan säkerhet). Lån med högre räntor och kostnader påverkar mer än mindre kostsamma lån.

CSN-lånet är ett speciellt lån då det i många fall kan vara relativt stort och samtidigt sakna en säkerhet. Vad som är positivt är att räntan för just CSN-lånet är väldigt låg. Detta gör att lånet som regel inte påverkar din betalningsförmåga för ett bolån i någon större utsträckning.

Total inkomst

Oavsett om du köper ensam eller med en partner kollar banken på den totala inkomsten i hushållet, dvs din årsinkomst. De brukar sällan ta med bonus, eller utdelningar då dessa inte ses som månadsvisa inkomster. Är du egen företagare och vill köpa bostad kan det vara bra att ta ut lite mer i lön och mindre i utdelning.

Kvar att leva på – kalkyl (KALP)

Detta leder oss då naturligt till en av de viktigare punkterna, nämligen din KALP! Kalp-kalkylen gör banker och bolåneinstitut vid bolåneansökningar för att se hur mycket ett hushåll har kvar att leva på efter att alla fasta kostnader är betalda.

Kalkylen tydliggör för banken om du försätter dig i en ekonomiskt hållbar situation givet dina unika förutsättningar. Om din KALP inte håller, det vill säga att dina kostnader överstiger din inkomst kan du få avslag på din låneansökan.

Utgifterna i kalkylen består av levnadskostnader som är baserade på ett schablonbelopp framtaget av Konsumentverket. Sedan tillkommer boendekostnader som har med bostadens drift att göra till exempel el, vatten, värme.

Avslutningsvis tas räntekostnader och amorteringsbetalningar med i beräkningen. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att räntekostnaden beräknas med en kalkylränta, inte den ränta som du faktiskt får.

Kalkylränta

Kalkylräntan är räntan bankerna vill att du ska kunna betala i en “worst-case” situation, i det här fallet en krafigt höjd ränta. Detta innebär att kalkylräntan är satt flera procentenheter över den ränta som du faktiskt ska betala, om du beviljas lånet.

Ett exempel på kalkylränta är 6 procent som SBAB använder när de räknar på sina kalp-kalkyler. Denna ränta måste hushållet klara av att betala inklusive övriga utgifter för att bli beviljade ett bolån.

Hur mycket får jag låna om jag har barn?

Inte heller på den här frågan finns det exakt svar. I praktiken får du låna hur mycket som helst oavsett hur många barn du har. I slutändan beror svaret på om din KALP klarar sig. Banken kollar antal barn i hushållet och räknar in varje barn som en kostnad i kalkylen. Barn är härliga men i bankens ögon är de även en kostnad som påverkar din totala betalningsförmåga.

Exempelvis Swedbank presenterar på sin hemsida exempel på barns kostnad. Denna påverkan som barn har på din KALP hamnar mellan 2560kr – 4370kr. Skillnaden beror på vilken ålder barnet är, ett yngre barn antas kosta mindre än ett äldre barn.

Belåningsgrad

Belåningsgraden är en av de viktigaste faktorerna som påverkar din hur mycket du får låna. Anledningen till detta är att det finns allmänna rekommendationer från Finansinspektionen kring hur hög belåningsgraden får vara, samt amorteringskrav som basers på din belåningsgrad.

Bolånegivaren ser det som mer riskfyllt att låna ut pengar till kunder som har en hög belåningsgrad. När bolånegivaren ser mer risk ökar de räntan för att kompensera för denna risk. Högre belåningsgrad innebär därför i normalfallet en högre ränta.

Uträkning av belåningsgrad

En låg belåningsgrad ligger på mellan 0-60% och då anses risken att låna ut pengar till dig lägre. Med en låg belåningsgrad är då i ett gott förhandlingsläge mellan dig och din bolånegivare. För att räkna ut belåningsgraden tar du bolånets värde dividerat med bostadens värde.

Hur mycket får jag låna