kontantinsats

Kontantinsats – Vad krävs det för att köpa en bostad?

16.12.20

Kontantinsats är den summa pengar som du betalar ur egen ficka vid ett bostadsköp. Resterande del av en bostads pris betalas oftast genom ett bolån, som du får av en bolånegivare. Kontantinsatsen måste minst omfatta 15% av bostadens värde för att du ska kunna få ett bolån.

Varför behövs en kontantinsats?

Kravet på en kontantinsats skapades år 2010, genom införandet av ett bolånetak av Finansinspektion. Kravet innebar att nya lån som ges, vid bostadsköp, inte får överstiga 85% av bostadens värde. Följaktligen är syftet med kravet att minska sårbarheten vid prisnedgångar och på det sättet stärka hushållens motståndskraft.

Bakgrunden till bolånetaket är alltså positivt. Det har dock gjort det svårt för vissa grupper i samhället att köpa sin första bostad. Kontantinsatsen som krävs för att få köpa en bostad uppgår ofta till 100 000 tals kronor.

Det är främst unga som som får det svårt att komma in på bostadsmarknaden givet dagens krav. Idag pågår det en utredning som ska undersöka hur ett startlån för förstagångsköpare kan se ut. Du läs mer om detta här.

kontantinsats

Handpenning

Det är vanligt att man blandar ihop begreppen handpenning och kontantinsats. Skillnaden är dock stor mellan begreppen. Handpenningen är nämligen en förskottsbetalning som betalas till säljaren vid ett bostadsköp. Då denna förskottsbetalning i vissa fall ska betalas med kort varsel går det att låna till den. Det krävs dock fortfarande att du i slutändan har minst 15% i kontantinsats.

Handpenningen omfattar 10% av hela köpeskillingen och betalas vanligtvis direkt efter att köparen och säljaren har signerat kontraktet hos mäklaren. Köparens inbetalda 10% fungerar då som en säkerhet för säljaren.

Säkerheten är till för att köparen senare ska betala resterande 90% av bostadens värde till säljaren. Utan en sådan här säkerhet skulle det kunna uppstå situationer då köparen drar sig ur köpet under övergångsperioden mellan utflytt och inflytt, något som skulle kunna försätta säljaren i en svår ekonomisk situation.

handpenning

Vanligt ställda frågor