Grönt Bolån – Ett hållbart lån

29.04.21

Under de senaste åren har bolånegivarna utvecklat sina bolån till att premiera hushåll med hållbara bostäder. Genom att erbjuda en lägre ränta till hushåll som har en miljöcertifiering kan din bolåneränta minska med upp till 0.1%. Vidare i detta inlägg går vi igenom marknadens största aktörer och om de idag erbjuder grönt bolån till sina kunder eller inte.

Vad krävs för att få ett grönt bolån?

För att få ta del av den gröna ränterabatten krävs det idag att din bostad innehar minst en miljö- eller energicertifiering.

Den certifiering som flest aktörer använder som beslutsunderlagg är Boverkets energiklassificering. Därefter tar även ett flertal bolånegivare hänsyn till ifall ditt hus är Svanenmärkt eller inte. Den tredje certificeringen som förekommer är Sweden Green Building Councils (SGBC). Uppfyller du SGBCs krav för Silver eller Guld, kan du kvalificera för gröna bolån. Den sista och minst förekommande klassificeringen är Passivhus, endast SEB och Swedbank tar hänsyn till denna.

Boverkets energiklassificering

Bolånegivarna ställer som krav att bostaden skall inneha en A- eller B-klass för att kvalificera för en ränterabatt. Denna klass visas i din energideklaration som Boverket handahåller. Idag alltid måste energideklarationen finnas tillgänglig vid en försäljning. Om du bor i en bostadsrätt kan bolånegivaren hjälpa dig med att kontrollera energiklassen hos Boverket. Om du bor i ett småhus och inte har en energideklaration, kan det behövas en certifierad energiexpert för att upprätta en energideklaration.

Svanenmärkning

En annan populär certifiering är Svanenmärkningen. Svanen är en vanligt förekommande certifiering som förekommer på flera produkter i allt från dagligvaruprodukter till hus. För att en byggnad skall bli Svanenmärkt krävs det att denna redan från materialvalet har en hållbar profil. Innebörden för dig som bostadsägare är att det är svårt att få ditt hus Svanenmärkt i efterhand och att denna certifiering därför är mer aktuell för nyproducerade bostäder.

Miljöbyggnad – Swedish Green Building Council

En tredje certifiering som bolånegivarna tar hänsyn till är SGBC. SGBC har en tregradigskala som klassificerar hus som Brons, Silver eller Guld. För att få ta del av ränterabatten krävs det att din bostad skall klassas som Silver eller Guld.

Passivhus

Den minst vanligt förekommande certifieringen som kan ge en grön ränterabatt är passivhus. Detta är en standard som ursprungligen kommer ifrån Tyskland men som fått internationell spridning. I Sverige kan du vända dig till Intressegrupp Passivhus om du vill certifiera en byggnad som du vet uppfyller kraven. Denna klassificering är sällsynt för äldre byggnader och den första svenska byggnaden certifierades 2001.

grönt bolån

Dagens gröna bolån

Det skiljer sig mycket mellan marknadens aktörer och deras erbjudande av gröna bolån. Nedan listas de största aktörerna på marknaden samt deras individuella kunderbjudanden.

Stabelo

På marknaden för gröna bolån har Stabelo blivit en förebild. Idag erbjuder Stabelo en ränterabatt på 0.10 procentenheter för bostäder med energiklassificering A eller B.

Vad som sedan gör att Stabelo sticker ut är deras erbjudande om “Grönt tilläggslån“. Stabelos Gröna tilläggslån möjliggör för bostadsägare att låna pengar till energieffektiviserande investeringar. Detta lån ges en ränterabatt på 0.20 procentenheter. Tilläggslånet kan tas oavsett bindningstid och gäller tills bostaden når en A eller B klassificering, då ges hela bolånet en rabatt på 0.10 procentenheter.

Handelsbanken

Handelsbanken erbjuder idag gröna bolån till bostadsrättsägare, villaägare och fritidshusägare vilka innehar minst en av tre certifieringar: Svanenmärkt, Miljöbyggnad guld alternativt silver eller energiklassificering A eller B. Ränterabatten uppgår till 0.10 procentenheter.

SEB

SEB erbjuder idag gröna bolån till bostadsrättsägare, villaägare och fritidshusägare vilka innehar minst en av fyra certifieringar: certifierat passivhus, Svanenmärkt, Miljöbyggnad som är guld alternativt silver eller energiklassificering A eller B. Ränterabatten uppgår till 0.10 procentenheter.

Nordea

Nordea erbjuder idag gröna bolån till bostadsrättsägare, villaägare och fritidshusägare vilka innehar minst en av tre certifieringar: Svanenmärkt, Miljöbyggnad guld alternativt silver eller energiklassificering A eller B. Ränterabatten uppgår till 0.10 procentenheter.

Swedbank

Swedbank erbjuder idag gröna bolån till bostadsrättsägare, villaägare och fritidshusägare vilka innehar minst en av fyra certifieringar: certifierat passivhus, Svanenmärkt, Miljöbyggnad som är guld alternativt silver eller energiklassificering A eller B. Ränterabatten uppgår till 0.10 procentenheter.

Danske Bank

Danske Bank erbjuder idag ett grönt bolån till bostadsrättsägare, villaägare och fritidshusägare vilka innehar minst en av tre certifieringar: Svanenmärkt, Miljöbyggnad guld alternativt silver eller energiklassificering A eller B.

Ränterabatten uppgår till 0.10 procentenheter, ett annat krav är dock att du skall binda din bolåneränta för att få ta del av rabatten. Det går inte heller att kombinera ett grönt bolån med något av Danske Banks partnererbjudanden.

SBAB

En annan bank som har ett generöst grönt erbjudande är SBAB. SBAB är de enda som erbjuder rabatt till bostadsägare med energiklassificering C. Som tidigare nämnt erbjuder övriga bolånegivare endast rabatt till bostäder med energiklassificering A eller B. För energiklassificering A eller B är ränterabatten 0.10 procentenheter och för C är den 0.05.

Skandia

Idag erbjuder inte Skandia något grönt bolån. Skandia erbjuder istället en produkt som de kallar “Bolån med solrabatt“, rabatten som ges är då på 0.10 procentenheter.

För att få ta del av denna rabatt krävs det att du som kund installerar solceller om minst 4.5kW via Hemma. Hemma är en ny aktör på bolånemarknaden som, genom Skandia, erbjuder rabatterade bolån för de som väljer att samtidigt installera solceller på sin fastighet.

Vilka banker erbjuder inte ett grönt bolån?

Av de största bolånegivarna på den svenska marknaden så erbjuder inte ICA Banken, Länsförsäkringar, Hypoteket och Landshypoteket gröna bolån.

Vanligt ställda frågor