klimatsmart

Klimatsmart hem – Spara pengar och klimatet

02.05.21

I Sverige används cirka 40% av all energi av våra byggnader, enligt WWF. Denna konsumtion är större än hela industrisektorn. Energin i Sverige kommer i en absolut majoritet i från producenter som inte släpper ut växthusgaser. Trots detta vore det bättre för miljön om vi minskar vår energikonsumtion, då den ökar inom andra områden till exempel transportsektorn. Vad som är extra intressant är att mer klimatsmarta hushåll många gånger även kan spara pengar på detta.

Klimatsmart bolån

Om din bostad kvalificerar för en energi- eller miljöcertifiering kan du hos många av dagens bolånegivare få en grön ränterabatt på ditt bolån. Ränterabatten uppgår oftast till 0.10 procentenheter. Det enda som krävs än att du bevisar för din bolånegivare att ditt boende kvalificerar för rabatten, för att du skall få ta del av den. Genom denna rabatt kan du då spara 1 000 kr om året per miljon kronor i bolån.

Solceller

Idag har några bolåneförmedlare börjat samarbeta med olika aktörer med syftet att främja solceller. Ett exempel är Skandias nya samarbete med Hemma. Genom att installera solceller via Hemma, får du ta del av en ränterabatt på ditt bolån om 0.10 procentenheter. SEB är en annan bolåneaktör som samarbetar med E.ON. Via det här samarbetet erbjuds hushåll förmånliga lån till att installera solceller. Beroende på hur hushållets ekonomi ser ut kan man få låna upp till 350 000 kr.

Även staten erbjuder idag subventioner på solcellsinstallationer. Sedan den 1:a januari 2021 betalar staten 15% av solcellsinstallationen på belopp upp till 50 000 kr. Detta görs genom ett ROT-avdrag. ROT-avdraget innebär att du som konsument inte aktivt behöver göra något för att ta del av subventionen. ROT-avdraget dras direkt av på slutfakturan av solcellsinstallatören, som i sin tur får betalt av staten.

Fördelarna med att ha en egen solcellsanläggning är att du blir mindre beroende av det allmänna kraftnätet. I vissa fall går det även att tjäna pengar på att exportera överskottsl som du inte använder. Om du bor i en bostadsrätt kan du lyfta frågan om solceller på den årliga föreningsstämman. En solcellsanläggning på 40 kvm kan årligen minska elräkningen med 8 000 kr.

Allmäna energieffektiviseringar

Stabelo är en bolåneinstitut som både erbjuder både gröna bolån och ett grönt tilläggslån. Det gröna tilläggslånet är Stabelo ensamma med att erbjuda på marknaden. Innebörden av lånet är att du som bostadsägare får låna pengar till gröna investeringar i hemmet. Räntan på tilläggslånet är subventionerat med 0.20 procentenheter som dras av Stabelos, från början, låga bolåneränta.

Målet med de gröna investeringarna är att bostaden ska uppnå en bättre energiklass och då kunna ta del av det gröna låneerbjudandet. Ett axplock av investeringar som du får låna till är: Fönsterbyte, installation av luftvärmepump och isolering av yttertak. Det är svårt att estimera vad ett hushåll kan spara då det skiljer sig mellan de olika alternativen. Exempelvis kan du som bor i ett äldre hus spara tusentals kronor varje år på att effektivisera isoleringen.

Vanligt ställda frågor