Lagfart

Lagfart – Beviset som visar fastigheters ägare

03.09.20

Lagfart är ett relevant begrepp att hålla koll på när bolån skall tas. Lagfarten är nämligen det officiella intyget på att du äger fastigheten.

Vad är lagfarten?

Förutom pantbrev har Lantmäteriet även koll på registrering av fastighetsägande. Lagfarten bevisar ägarskapet av en fastighet. I samband med en fastighetsöverlåtelse måste man ansöka om lagfart hos lantmäteriet, senast tre månader efter ägarskiftet.

En fastighetsöverlåtelse kan till exempel ske vid köp, arv, bodelning eller gåva. Utan en lagfart kan det uppstå oklarheter kring vem som är den faktiska ägaren av en bostad. Konsekvenserna av att inte ansöka om lagfart inom tre månader kan bli böter. Vill du läsa på om lagfarten mer i detalj, presenteras detta i jordabalken.

Ansökningsprocess för lagfart

Ansökan måste alltid göras inom tre månader från att ägarskiftet skett. Idag är det enkelt att göra denna ansökan med hjälp av e-legitimation (Bank-ID). Om du inte har e-legitimation går det att skriva ut och fylla i en blankett. Dokumenten som behövs finns tydligt listade på Lantmäteriets webbplats. Vad som krävs i en ansökan om lagfart skiljer sig åt beroende på hur du förvärvat bostaden, kraven skiljer sig alltså mellan till exempel gåva och arv. Exempelvis kan huvuddokumenten som krävs vara ett köpebrev, arvskifte, gåvobrev, bodelningsavtal eller testamente.

Lantmäteriet tar vid nya ansökningar ut en stämpelskatt på 1,5% av försäljningspriset eller taxeringsvärdet från föregående år, det högsta värdet av dem två väljs. Utöver det tillkommer en fast expeditionsavgift på 825kr.

För dig som även har sålt en tidigare bostad kan det vara bra att veta att kostnaden för lagfart är avdragsgilla i skattedeklarationen. Detta kan minimera en eventuell vinstskatt på försäljning av tidigare fastighet med 22% av lagfartskostnaden.

Räkneexempel – Lagfart

Lea ska köpa ett hus för 4 miljoner. Hon har sparat ihop 2 miljoner kronor till en kontantinsats och behöver därför låna ytterligare 2 miljoner.

Till att börja med så måste Lea betala för lagfarten vilket innebär en kostnad på 4 000 000 * 1,5% = 60 000 kr. Sedan tillkommer ytterligare 825 kr i en fast expeditionsavgift.

I huset finns det idag redan pantbrev till ett värde av 1,5 miljon kronor. Detta innebär att Lea måste ansöka om ytterligare 0,5 miljoner kronor i pantbrev hos Lantmäteriet. Pantbrevet kommer då att kosta Lea 2% av det intecknade beloppet vilket blir 2% * 500 000 = 10 000 kr. Därefter tillkommer ytterligare 375 kr i expeditionsavgift.

Totala skatter och avgifter uppgår då till 71 200 kr.

Vad gäller vid köp av bostadsrätter?

Till att börja med är det viktigt att skilja på bostadsrätter och småhus. Varken pantbrev eller lagfart är något du behöver tänka på vid köp av en bostadsrätt. Detta är för att en bostadsrätt inte klassas som fast egendom. Läs mer om pantbrev här.

Detta innebär att du inte äger bostaden, du äger istället rätten att bo i bostadsrätten. Du behöver inte heller registrera ditt ägande genom lagfart. Det förs en registrering av vem som äger bostadsrätten, men detta sköts av bostadsrättsföreningen.

lagfart

Vanligt ställda frågor