uppskov

Uppskov – Vinstskatt

11.02.21

Riksdagen har bestämt att slopa räntan på vinsten på befintliga och nya uppskov. Detta innebär att de som betalat skatt på sin vinst vid bostadsförsäljning nu kan få ompröva detta. Omprövningen kan endast göras på bostadsförsäljningar mellan 2015-2019.

Uppskov eller vinstskatt

Om du gjort en vinst vid försäljning av en bostad kan du välja att antingen göra uppskov på vinsten eller direkt betala skatt på vinsten som är 22 %.

Tidigare har många valt att betala vinstskatten direkt eftersom att räntan på uppskjuten skatt varit 0,5%. Detta skulle alltså motsvara en bolåneränta på mellan 2-3 procent, ganska högt! Innan årsskiftet bestämde sig riksdagen för att helt slopa denna ränta. Ett avskaffande som verkställdes 1a januari 2021.

Förändring innebär alltså att du som valt att betala din vinstskatt under 2015-2019 i efterhand kan ansöka om uppskov. Rent konkret innebär detta att du:

  • Får tillbaka den del av vinstskatt som du redan har betalat, som istället hade kunnat skjutas upp.
  • Retroaktivt behöver betala uppskovsränta på 0,5%. Denna ränta baseras då på vinstskatten från och med året efter försäljningsåret till och med år 2020. Från och med deklarationen som du lämnar 2021 behöver du inte betala framtida ränta.
  • Skjuter på vinstbeskattningen tills du säljer ersättningsbostaden.

Idag flyttar människor alldeles för sällan och det talas bland annat om ekonomiska inlåsningseffekter. Följden blir att vissa grupper har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och att andra inte vill byta bostad när livssituationen förändras.

I höstbudgeten föreslog regeringen, i enlighet med januariavtalet, att räntan på uppskovsbeloppet vid en bostadsförsäljning skulle tas bort vid årsskiftet. Syftet är då att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Konsekvenser av avskaffandet

Sannolikt kommer inte avskaffandet att innebära några markanta skillnader, eftersom att personer även i fortsättningen behöver betala vinstskatten. Istället handlar det mer om en flexibilitet kring när du vill betala in vinstskatten. Om man går bort och inte betalat vinstskatten går den automatiskt till dödsboet. Fördelen med att skjuta upp vinstskatten är att du har mer pengar att använda vid köp av din nästa bostad.

Krav för att få uppskov

Det finns ett antal krav för att du vid en bostadsförsäljning skall få göra uppskov.

Det första kravet är att den nya bostaden som köps, skall användas permanent. Utöver att den nya bostaden skall användas permanent krävs det också att bostaden du säljer ska ha använts permanent. Detta innebär alltså att du inte kan få uppskov för en bostad som endast använts som fritidshus.

Andra kravet kräver att bostaden som säljs skall vara inom Sverige eller ESS-området. Det finns också krav som säger att också ersättningsbostaden som köps, måste vara inom Sverige eller ESS-området.

Sista kravet säger att du måste köpa en ny bostad senast året efter försäljningen. Du måste också flytta in i den nya bostaden senast andra maj två år efter din försäljning. Detta innebär att om du säljer ett hus i 2021 krävs det att du köper en ersättningsbostad senast 2022 och flyttar in i den nya bostaden innan den andra maj 2023.

Värt att tänka på

Uppskovet är trots allt ett lån som måste betalas tillbaka förr eller senare. Har du därför förutsättningar att betala vinstskatten direkt så kan det vara bra att göra detta. Å andra sidan kan det också vara skönt att betala en större andel av ersättningsbostaden och på så sätt minska den nya bolåneskulden.

Oavsett hur du väljer att göra är det värt att räkna på. Att det nu finns möjlighet till att göra uppskov räntefritt kan vara något som öppnar för en enklare framtida flytt!

Uppskov

Uppskov innebär att du skjuter upp en betalning av vinstskatt efter att du sålt din bostad. När deklaration av försäljningen sker kan man välja att antingen betala direkt eller skjuta upp.

Preliminärt uppskov

Om du inte köpt din ersättningsbostad samma år som du sålt din bostad, har du möjlighet att begära ett preliminärt uppskov. Denna begäran görs i deklarationen av bostadsförsäljningen året efter försäljningen.

Det preliminära uppskovet gäller ett år framåt, det kan sedan omvandlas till ett slutligt uppskov förutsatt att du uppfyller alla krav för detta.

Slutligt uppskov

När du flyttat till din nya bostad kan du ansöka om slutligt uppskov. Detta varar som längst tills det att du säljer ersättningsbostaden, varpå en ny uppskovsprocess kan börja.

Beloppet på det slutliga uppskovet beror på priset på den ersättningsbostaden. Är den nya ersättningsbostaden billigare än den sålda bostaden får du endast uppskov på delar av vinstskatten. Är den nya bostaden dyrare får möjlighet att skjuta upp hela vinstskatten.

Värt att notera är att det finns ett maxbelopp på 3 000 000kr som reglerar hur stort uppskovet får vara. Även ett minimibelopp på 50 000kr finns att förhålla sig till. Alltså går det inte att göra uppskov på lägre belopp.

Vanligt ställda frågor